Ansvarsfriskrivning för snowcountry.se

Laddar...

Snowcountry B.V. (Handelskammare: 69102570), nedan kallat Snowcountry, ger dig härmed tillgång till snowcountry.se ("webbplatsen") och inbjuder dig att köpa de varor som erbjuds. Snowcountry förbehåller sig därmed rätten att ändra innehållet eller ta bort delar när som helst utan att behöva meddela dig.

BEGRÄNSAT ANSVAR

Snowcountry gör allt för att uppdatera och/eller komplettera innehållet på webbplatsen så ofta som möjligt. Trots denna noggrannhet och uppmärksamhet är det möjligt att innehållet är ofullständigt och/eller felaktigt. Det innehåll som erbjuds på webbplatsen erbjuds utan någon form av garanti eller krav på korrekthet. Detta innehåll kan ändras när som helst utan föregående meddelande från Snowcountry. Särskilt när det gäller priser och annan information om produkter på webbplatsen finns det ett förbehåll för uppenbara programmerings- och skrivfel. Du kan inte göra anspråk på ett avtal med Snowcountry baserat på sådana fel. Snowcountry kan aldrig ta ansvar för hyperlänkar till webbplatser eller tjänster från tredje part som finns på webbplatsen.

Upphovsrätt

Alla immateriella rättigheter till detta material tillhör Snowcountry eller dess leverantörer. Kopiering, distribution eller annan användning av detta material är inte tillåten utan skriftligt tillstånd från Snowcountry, utom och endast i den utsträckning som föreskrivs i bestämmelser i tvingande lagstiftning (t.ex. rätten att citera), om inte annat anges i specifika material.

ÖVRIGT

Denna ansvarsfriskrivning kan ändras från tid till annan.