SUMMER Sale | 10% Extra Rabatt| Kod: SUMMER10
Laddar...

Kundtjänst

< Kundtjänst

Garanti och reparationer

 • Produkten som är defekt eller ofullständig

  Inspektera produkten noggrant när du tar emot den. Om din produkt är defekt eller ofullständig redan vid mottagandet ska du anmäla detta före användning och så snart som möjligt, dock senast 14 dagar efter mottagandet. Vi skickar dig den saknade delen kostnadsfritt eller byter produkten kostnadsfritt om den är defekt.

 • Lagstadgad garanti - minst 2 år

  Vi erbjuder den lagstadgade garantin mot tillverkningsfel vid normal användning på alla produkter. Detta innebär att du måste kunna använda produkten utan problem under dess förväntade livslängd. Som minsta livslängd använder vi 2 år för alla våra produkter om inte annat uttryckligen anges på produktsidan.

  Garanti efter 2 år
  I vissa fall kan det också finnas en garanti för tillverkningsfel efter 2 år. Kontakta oss för att diskutera möjligheterna.

 • Ytterligare fabriksgaranti

  Vissa märken erbjuder ytterligare tillverkargaranti. Villkoren varierar från ett märke till ett annat och meddelandet om garantin kan variera från ett märke till ett annat. I förekommande fall kommer ett garantikort från tillverkaren att följa med produkten tillsammans med registreringsförfarandet och villkoren.

 • Vad som inte täcks av garantin

  Du kan alltid lämna in en garantiansökan, men följande typer av skador täcks i allmänhet inte av den lagstadgade garantin eller tillverkarens garanti:

  1. Normalt slitage av produkten.
  2. Stötskador.
  3. Skada orsakad av felaktig användning, missbruk eller försummelse.
  4. Skada orsakad av felaktig montering eller justering av bindningarna.
  5. Skador orsakade av skidliftar.
  6. Användningsskador.
  7. Skador orsakade av ändringar eller reparationer av produkten.
  8. Skador som orsakas av saker som inte har med material eller produktion att göra.
  9. Skador orsakade av smörjmedel eller lim.
  10. Defekter orsakade av transport eller förvaring av produkten.
  11. Defekter eller skador orsakade av felaktig användning eller felaktigt underhåll.
  12. Skador som orsakas av att instruktionerna i bruksanvisningen inte följs.
  13. Skador orsakade av ändringar eller reparationer av produkten.
  14. Skador orsakade av vassa föremål, vridning, klämning, fall, onormal användning eller annan felaktig åtgärd.


  Om skadan orsakas av något av ovanstående kan vi inte garantera att ditt problem omfattas av garantin.

 • Garantihantering inom EU, Storbritannien, Norge och Schweiz

  När vi har mottagit din förfrågan försöker vi ge en första uppskattning av problemet och en möjlig lösning. Vi skickar dig en returetikett med vilken du kan returnera produkten till oss utan kostnad.

  Defekten omfattas av garantin.
  Vi skickar produkten till leverantören eller till ett auktoriserat reparationscenter. Hanteringen tar i genomsnitt 2-3 veckor och vi kommer att hålla dig så väl informerad som möjligt om statusen. Om reparationen inte är möjlig levererar vi en ersättningsprodukt till dig. Hanteringen av ett godkänt garantianspråk är kostnadsfri och vi kommer att göra vårt bästa för att hantera detta med så lite olägenhet för dig som möjligt.

  Defekten omfattas inte av garantin.
  Om reparatören eller tillverkaren bedömer att skadan inte omfattas av garantin kommer vi att meddela dig och diskutera reparations- eller utbyteskostnaderna med dig.

 • Ansökan om garanti

  Anmäl felet så fort du upptäcker det för att förhindra ytterligare skador. Snowcountry är alltid din första kontaktpunkt för garantianspråk.
  Observera att vi endast tar in varor som är rena och/eller rengjorda för garantibedömning.

 • Garantihantering utanför EU, Norge och Schweiz

  När vi har mottagit din förfrågan försöker vi göra en första uppskattning av problemet och en möjlig lösning. Du kan sedan returnera produkten till oss på egen bekostnad. I vissa fall kan vi hänvisa dig till tillverkaren eller leverantören i ditt eget land för snabbare hantering. Självklart förblir vi din kontaktpunkt.

  Defekten omfattas av garantin.
  Vi skickar produkten till leverantören eller till ett auktoriserat reparationscenter för att få den reparerad utan kostnad. Hanteringen tar i genomsnitt 2-3 veckor och vi kommer att hålla dig så väl informerad som möjligt om status. Om reparationen inte är möjlig ger vi dig en ersättningsprodukt. Observera att vi kan ta ut fraktkostnader för att få tillbaka den reparerade produkten till dig.

  Defekten omfattas inte av garantin.
  Om reparatören eller leverantören bedömer att skadan inte omfattas av garantin kommer vi att meddela dig och diskutera reparations- eller utbyteskostnaderna med dig.

 • Garanti på B-choice-, Outlet- och Demo-produkter

  B-choice- och outletprodukter omfattas av normal garanti. Inga ytterligare regler eller undantag gäller för den om inte annat uttryckligen anges på produktsidan. Begagnade demoprodukter kan omfattas av en begränsad garanti. Detta nämns på produktsidan.